• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Radi beremo

Radi beremo

Branje je izrednega pomena pri usvajanju novega znanja ter utrjevanju starega. Otrokovo šolsko delo je lahko zaradi težav pri branju oteženo, kar pogosto vodi do nizkih ocen, nezadovoljstva staršev, učiteljev in tudi otroka. Vse te negativne posledice težav z branjem pogosto vodijo do nizke samopodobe posameznika ter posledično do vedenjske problematike in čustvene nestabilnosti.

Vse to pa je dovolj dober razlog, da se načrtno in sistematično lotevamo izboljšanja bralne pismenosti in načrtno spremljamo napredek na področju branja pri posameznem učencu.

Ker pa je redna vaja branja ključnega pomena pri izboljšanju bralne tehnike in razumevanju prebranega, je pomembna tudi otrokova motivacija. V ta namen bomo izvajali različne aktivnosti v okviru projekta Radi beremo.

Načrt dela RADI BEREMO 21-22

Skip to content