Šolska knjižnica

V šolski knjižnici imamo 13786 enot knjižnega gradiva ( 9261 naslovov).

Knjižnico vodi višji knjižničar Vojko Lukner.

Knjižno gradivo je na voljo:

  • na matični šoli
  • v oddelkih na obeh podružničnih šolah v Vuhredu in na Remšniku
  • v vrtcu Radlje ob Dravi ter v vrtcu v Vuhredu.

Vsebino knjižnice si lahko ogledate v elektronskem katalogu na spletni strani OŠ Radlje ob Dravi.

Kontaktna številka šolske knjižnice je 028879581, email: vojko.lukner@osradlje.si.