• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Šolska svetovalna služba

Ne morem delati velikih stvari, le majhne, z veliko ljubezni

petko-preproga

Misel neznanega avtorja je osnovno vodilo Šolske svetovalne službe na naši šoli. Veliko je otrok, ki rabijo našo pomoč in podporo. Predvsem v današnjem času, ki postaja vedno bolj “razosebljen” in prepuščen posamezniku samemu. Otroci pa v svojih razvojnih obdobjih ob sebi potrebujejo odraslo osebo, ki je tukaj zaradi njih samih, ki jih vodi, razume, jim nudi varnost in oporo takrat, ko se znajdejo v stiski bodisi zaradi težav v šoli, v družini ali med prijatelji oz. sošolci.
V okviru šolske svetovalne službe pokrivamo naslednja področja:

  1. Individualni pouk (namenjen učencem z učnimi težavami, ki potrebujejo za doseganje minimalnih standardov znanja dodatno individualno pomoč ter prilagoditve pri poučevanju in učenju).
  2. Delo z otroki s posebnimi potrebami (nudenje dodatne strokovne pomoči, koordiniranje dela s temi učenci, sodelovanje z zunanjimi institucijami,…)
  3. Vzgojno delo (stalna kontinuirana pomoč otrokom, ki so imeli kakršnekoli osebnostne ali vedenjske težave oz. občasna obravnava otrok, ki imajo kakršnekoli težave v razredu ali doma; razredne ure,…)
  4. Delo s starši (sodelovanje s starši vseh obravnavanih otrok)
  5. Sodelovanje z zunanjimi institucijami (kadarkoli se izkaže, da potrebujemo pomoč in podporo pri svojem delu, se obrnemo na ustrezne zunanje institucije za nasvet ali izmenjavo mnenj in izkušenj)
  6. Delo z nadarjenimi učenci (evidentiranje in identifikacija nadarjenih, priprava in ponudba programov za nadarjene učence)
  7. Skrb za telesni, osebnostni in socialni razvoj otrok (individualno svetovanje učencem, ki imajo težave v telesnem in osebnostnem razvoju; pomoč otrokom s psihosomatskimi težavami)
  8. Področje socialno ekonomskih stisk (delo z otroki iz socialno šibkih družin, zbiranje in razdeljevanje oblačil,…)
  9. Poklicna orientacija (izvajanje programa »Moj poklicni cilj, koordinacija predstavitve srednjih šol, vpis v srednje šole,…)
Skip to content