Šolsko dopoldne malo drugače

V torek, 19. 10. 2021, smo na OŠ Remšnik preživljali šolsko dopoldne drugače kot običajno. Potekal je namreč dan dejavnosti. Obiskali so nas policisti in gasilci, ki so poskrbeli za zelo zanimivo in poučno predstavitev svojega dela. V naših očeh so zrasli občudovanja in spoštovanja vredni ljudje, saj nenehno in z vso predanostjo skrbijo za našo varnost in nam nesebično pomagajo v nesreči. Z zanimanjem smo jim prisluhnili, navdušenje pa je samo še naraščalo, ko so nam dovolili, da smo si tudi pobliže ogledali gasilski in policijski avto ter opremo in orožja, ki jih uporabljajo pri svojem delu.
In ker je ta teden v znamenju pisanja z roko, so učenci svoje pozitivne vtise o dnevu dejavnosti strnili s kratkimi lepopisnimi zapisi, ki smo jih izobesili na oglasni deski.
Policistom, Tomažu Hartmanu, Marjanu Krevhu, Damjanu Pisniku in Maticu Veličkemu, ter gasilcema, Leonu Krajncu in Žanu Miklavcu, se iskreno zahvaljujemo, da so si kljub svojemu natrpanemu delovniku vzeli čas in nam pričarali lepo, poučno in nepozabno dopoldne.

Še posebna zahvala gre vodji policijskega okoliša, g. Tomažu Hartmanu, ki že vsa leta uspešno sodeluje s Podružnično šolo Remšnik in s svojo odprtostjo in čutom za učence vedno poskrbi za poučne in zanimive predstavitve. Tudi letos je v mesecu oktobru obiskal prvošolce in jih na učnem sprehodu seznanil z najpomembnejšimi pravili, ki jih morajo poznati v cestnem prometu.

Zapisala vodja Podružnične šole Remšnik Valerija Tertinek