• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Oblike sodelovanja

Eden izmed uspešnejših načinov učenčevih poti na osnovnošolski poti je učinkovito sodelovanje s starši.

Govorilne ure so organizirane enkrat mesečno:

OŠ Radlje: 4.-9. razred – vsak prvi torek v mesecu 17.00 do 18.00
OŠ Radlje: 1.-3. razred – vsak prvi torek v mesecu 16.00 do 17.00
OŠ Remšnik: vsako prvo sredo v mesecu od 12.30 do 13.30
OŠ Vuhred: vsak zadnji torek v mesecu od 16.00 do 17.00

Pogovorne ure posameznih učiteljev si lahko ogledate v razdelku učitelji.

Roditeljski sestanki.

Obiski ŠSS in razrednikov na domu po potrebi in dogovoru s starši.

Več informacij najdete na oglasni deski v avli.

Vprašanja in pobude lahko starši napišete na e-mail šole info@osradlje.si.