• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Prehrana

Učenci v šoli lahko naročijo zajtrk, malico in kosilo. Priporočljivo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi šolski uri.

Starše prosimo, da izpolnijo prijavnico za prehrano in jo pravočasno oddajo razredniku. Za subvencionirano prehrano je potrebno prošnjo oddati na Center za socialno delo.

Šolsko prehrano načrtuje organizatorka šolske prehrane. Šola pri načrtovanju prehrane upošteva zavezujočo zakonodajo za organizirano prehrano in načine notranjega in zunanjega strokovnega spremljanja prehranjevanja. Za podajanje mnenj in predlogov glede šolske prehrane na šoli deluje oz. je imenovana komisija za prehrano, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca in šole, predstavnik staršev, glavna kuharica in organizatorka šolske prehrane.

Jedilnik september 2017 

Jedilnik oktober 2017

Cenik

Zajtrk 0,50€
Malica 0,80€
Kosilo (1. do 4. razred) 2,00€
Kosilo (1. do 4. razreda) Remšnik 1,85€
Kosilo (5. do 9. razred) 2,20€
Kosilo (5. do 9. razreda) Remšnik 2,00€

 

petko-lacen

 

Čas obrokov

Zajtrk: 7.25 – 7.35 (v jedilnici)
Malica: 9.55 – 10.05
Kosilo: 12.05 – 13.55 (v jedilnici)

Med kosilom je potrebno upoštevati red v jedilnici.

Pravila o šolski prehrani OŠ Radlje

Odjava

Odjavo šolske prehrane je potrebno sporočiti v tajništvo šole do 8.20 ure po telefonu 02 88 79 572, na naslov info@osradlje.si ali prek obrazca desno spodaj.

 

Beleženje kosil

Kosila, v kuhinji Radlje, beležimo s pomočjo obeska s čipom, katerega učenci prejmejo ob prijavi na kosilo.

Obvestilo – beleženje kosil

 

Plačilo

Prehrano plačujete preko položnic. Prosimo, da se držite roka plačila.

Obvestilo o alergenih