Priloga 1 Splosnih pogojev – Obrazec SDD Soglasje_CORE (1)