Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Radlje ob Dravi 12-2021