• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Poslovnik sveta staršev OŠ Radlje ob Dravi

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV in NAMESTNIKI Š. L. 2017-18

Zapisniki sveta staršev 2017/18:

1. seja sveta staršev 26. 9. 2017

Zapisniki sveta staršev 2016/17:

1. seja sveta staršev 20. 9. 2016

2. seja sveta staršev 20. 12. 2016

3. seja sveta staršev 1.3.2017

Zapisniki sveta staršev 2015/16:

1. seja sveta staršev 22. 9. 2015

2. seja sveta staršev

3. seja sveta staršev 7. 6. 2016