• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Poslovnik sveta staršev – sprememba 1.3.2017

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV 2019-2020

Zanimive povezave:

Zapisniki sveta staršev 2019/20:

1. seja sveta staršev 17. 9. 2019

Zapisniki sveta staršev 2018/19:

1. seja sveta staršev 18. 9. 2018

Zapisniki sveta staršev 2017/18:

1. seja sveta staršev 26. 9. 2017

2. seja sveta staršev 20. 2. 2018

Zapisniki sveta staršev 2016/17:

1. seja sveta staršev 20. 9. 2016

2. seja sveta staršev 20. 12. 2016

3. seja sveta staršev 1.3.2017

Zapisniki sveta staršev 2015/16:

1. seja sveta staršev 22. 9. 2015

2. seja sveta staršev

3. seja sveta staršev 7. 6. 2016