• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Poslovnik sveta staršev – sprememba 1.3.2017

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV 2019-2020

Zanimive povezave:

Zapisniki sveta staršev 2019/20:

1. seja sveta staršev 17. 9. 2019

2. seja sveta staršev 11. 2. 2020

3. seja sveta staršev 1. 6. 2020

 

Zapisniki sveta staršev 2018/19:

1. seja sveta staršev 18. 9. 2018

2. seja sveta staršev 17. 12. 2018

ZAPISNIK 2. seje SVETA STARŠEV (17.12.2018)

3. seja sveta staršev 12. 3. 2019

ZAPISNIK 3. seje SVETA STARŠEV (12.03.2019)

4. seja sveta staršev 10. 6. 2019

ZAPISNIK 4. seje SVETA STARŠEV (10.6.2019)

 

 

Zapisniki sveta staršev 2017/18:

1. seja sveta staršev 26. 9. 2017

2. seja sveta staršev 20. 2. 2018

Zapisniki sveta staršev 2016/17:

1. seja sveta staršev 20. 9. 2016

2. seja sveta staršev 20. 12. 2016

3. seja sveta staršev 1.3.2017

Zapisniki sveta staršev 2015/16:

1. seja sveta staršev 22. 9. 2015

2. seja sveta staršev

3. seja sveta staršev 7. 6. 2016