ZAPISNIK SVETA STARŠEV 2 SEJE SVETA STARŠEV (16 2 2016)