ZAPISNIK SVETA STARŠEV 3 SEJE SVETA STARŠEV (7 6 2016) (1)