Varstvo in prevozi

ŠOLSKI PREVOZI

Prevoze v šolskem letu 2022/23  opravljajo:

  1. Relacija Tišlerjev mlin-Kojzekov most-Vas-Tilgovo križišče-Havaji-Dobrava –Zg. Vižinga – OŠ Radlje  NOMAGO d.o.o, Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

ODHOD AVTOBUSA ZJUTRAJ:

7.25 (Tišlerjev mlin)- 7.30 Kojzekov most- 7.35 Vas-7.40 Tilgovo križišče- 7.40 Havaji –7.45 Dobrava –8.00 Moser– 8.05 Šrajner – 8.10 OŠ Radlje

ODHOD AVTOBUSA DOMOV:

14.10

2.  Relacija Orlica-Vuhred-Radlje

ODHOD AVTOBUSA ZJUTRAJ:

7.05 – Orlica – 7.10 Berdejenk- 7.15 Vuhred – 7.20 AP Radlje

7.45- Orlica – 7.50 Berdejenk – 7.55 Vuhred – 8.00 AP Radlje

ODHOD AVTOBUSA DOMOV:

13.00 AP Radlje

14.10 AP Radlje

14.50 AP Radlje

 

3. Relacija Sv. Trije Kralji – Št. Janž-OŠ Radlje AP TOPLER JOŽE, s.p., Pohorska cesta 28a, 2367 Vuzenica

ODHOD  KOMBIJA ZJUTRAJ:

6.50 Odernik – 7.00 Valtl – 7.05  Junter – 7.15 Skutnik – 7.25 Poročnik-Leitinger

7.45 Hajnc – 7.55 Ternik –  8.10 OŠ Radlje

 

ODHOD  KOMBIJA DOMOV:

Prva vožnja ob 14.uri,

Druga ob 14.25

 

4. Relacija Št. Janž – Sp. Vižinga – OŠ Radlje – NOMAGO d.o.o, Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

ODHOD  KOMBIJA ZJUTRAJ:

1 .vožnja: 6.50 Topler – 6.55 Brezovnik -7.00 Martini – 7.00 Oblak- 7.10 Karničnik-7.20 OŠ Radlje

2. vožnja: 7.30 Mernik -7.35 Prater- 7.37 Jerič -7.40 Hauser – 7.42 Oblak – 7.50 OŠ Radlje

ODHOD  KOMBIJA DOMOV

  1. vožnja ob 13.50
  2. vožnja ob 14.15

 

5. Relacija Hafnerjeva pot – OŠ Radlje – Avtoprevozništvo in taksi Grom Topler Branko s.p., Spodnja Vižinga 60, 2360 Radlje ob Dravi 2 kombija

ODHOD  KOMBIJA ZJUTRAJ:

1 .kombi: 7.50 Ledinek 7.58 Lešnik  – 8.00 Ornik

2. kombi: 7.50 Ravnjak-Škurnik-Golob-  8.00 Vezovnik – 8.05 Koležnik

ODHOD  KOMBIJA DOMOV

obe vožnji 13.50

 

6. Relacija Sv. Anton – OŠ Radlje – Avtoprevozništvo in taksi Grom Topler Branko s.p., Spodnja Vižinga 60, 2360 Radlje ob Dravi

ODHOD  KOMBIJA ZJUTRAJ:

6.50  Progat -6.57 Pridigar – 7.00 Pirc – 7.02 – Kanop

ODHOD  KOMBIJA DOMOV:

Ob 13.50

ODHOD  KOMBIJA ZJUTRAJ:

7.30 – Kraker – 7.45 Kristan – 7.48 Osrajnik

ODHOD  KOMBIJA DOMOV:

Ob 13.50

7. Relacija Sv. Anton-Polnerjev jarek-šola – Avtoprevozništvo in taksi Grom Topler Branko s.p., Spodnja Vižinga 60, 2360 Radlje ob Dravi

ODHOD  KOMBIJA ZJUTRAJ:

7.10.Vitrih -7.15 Ravnjak -7.20 Ričnik – 7.40 Polnerjev jarek (Laznik)

ODHOD  KOMBIJA DOMOV:

Ob 13.50

8. Relacija Orlica-Berdejenk-Božič-OŠ Radlje – NOMAGO d.o.o, Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

ODHOD  KOMBIJA ZJUTRAJ:

7.25 Pečovnik – 7.28 Palko/Ladinek – 7.30 Urnaut – 7.35 Berdejenk – 7.45 Božič – 7.55 šola Vuhred- 8.05 OŠ Radlje

ODHOD  KOMBIJA DOMOV:

Ob 14.00