• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Varstvo in prevozi

 

Prevoze v šolskem letu 2017/18 bodo opravljali:

 

1. Relacija Tišlerjev mlin – Kojzekov most – Vas – Tilkovo križišče – Havaji – Gašper – Dobrava (Prevoznik: TAJHMAN TURIZEM d.o.o. Ulica talcev 24, SI-2000 Maribor)

ODHOD AVTOBUSA ZJUTRAJ:
7.35 (Tišlerjev mlin)- 7.40 Kojzekov most- 7.45 Vas – 7.50 Tilkovo križišče –  7.55 Havaji – 8.00 Dobrava- 8.05 Gašper – 8.15 OŠ Radlje

ODHOD AVTOBUSA DOMOV:
14.00

 

2. Relacija Zg. Vižinga – šola (Prevoznik: Arriva)

ODHOD AVTOBUSA ZJUTRAJ:
7.55 Moser- 7.58 Šrajner – 8.03 OŠ Radlje

ODHOD AVTOBUSA DOMOV:
14.00

 

3. Relacija Orlica – Vuhred – Radlje

Medkrajevni promet – (Prevoznik: Arriva)

ODHOD AVTOBUSA ZJUTRAJ:
7.07 – Orlica – 7.12 Berdejenk-  7.15 Vuhred – 7.20 šola Radlje
7.45- Orlica –   7.52 Berdejenk – 7.55 Vuhred – 8.00 šola Radlje

ODHOD AVTOBUSA DOMOV:
13.00 šola Radlje
14.10 šola Radlje
14.50 šola Radlje

 

4. Relacija Sv. Trije Kralji – Št. Janž – OŠ Radlje (Zlatar – Skutnik – Odernik – Junter – Valtl – Hajnc – Ternik – Ledinek) – (Prevoznik – TAJHMAN TURIZEM d.o.o. Ulica talcev 24, SI-2000 Maribor)

ODHOD KOMBIJA ZJUTRAJ:
6.40 Zlatar – 6.50 Skutnik – 7.05 Odernik-7.10 Junter – Valtl-šola

7.45 Hajnc –  7.50 Ternik – 7.55 Ledinek – 8.05 OŠ Radlje

ODHOD KOMBIJA DOMOV:
13.50 – prva vožnja (Ledinek-Ternik-Hajnc)

14.15-druga vožnja (Zlatar-Skutnik-Odernik-Junter-Valtl)

 

5. Relacija Št. Janž – Sp. Vižinga – OŠ Radlje (Topler – Maher – Vezovnik – Koležnik) – (Prevoznik: Topler Branko)

ODHOD KOMBIJA ZJUTRAJ:
7.45

ODHOD KOMBIJA DOMOV
13.50

 

6. Relacija Hafnerjeva pot – OŠ Radlje (Prevoznik: Topler Branko)

ODHOD KOMBIJA ZJUTRAJ:
7.35 (Kavcl)

ODHOD KOMBIJA DOMOV
13.50

7. Relacija Sv. Anton – OŠ Radlje (Progat – Godec – Kanop – Pirc – Poberžnik – Žvikart) – (Prevoznik: Branko Topler)

ODHOD KOMBIJA ZJUTRAJ:
7.05

ODHOD KOMBIJA DOMOV
13.50

8. Relacija Sv. Anton – Polnerjev jarek -šola  (Palko – Urnaut – Ovčar – Zečič – Hartman – Ričnik – Berdejenk – Polnerjev jarek) – Prevoznik (Nomago)

ODHOD KOMBIJA ZJUTRAJ:
6.30 (Palko)

ODHOD KOMBIJA DOMOV
13.50

Učenci, ki 6. šolsko uro čakajo na prevoz, so v knjižnici.