SpikeKlikec

SpikeKlikec je do sedaj najuspešnejši robot za tekmovanje FLL.