• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Brenčalo

Brenčalo (angl. Buzzer) je elektronski sprejemnik, ki ustvarja zvok z integrirano strukturo. Široko se uporablja kot govorna naprava v elektronskih izdelkih, kot so računalniki, tiskalniki, kopirni stroji, alarmni aparati, elektronske igrače, avtomatske elektronske naprave, telefoni itd. V tem poskusu bomo uporabili Micro:bit za pogon brenčala in naj njen zvok kroži med visokofrekvenčno in nizkofrekvenčno tako kot alarmna pesem. In njegovo frekvenco zvoka bomo predstavili na Micro:bit z obliko črtne grafikone.

Narejena je iz vibracijske in resonančne naprave. Glede na razliko v načinu krmiljenja lahko ločimo zvočnike na aktivni in pasivni.

Rezultat iskanja slik za buzzer

Tukaj je princip delovanja aktivnega brenčala: ker ima aktivno brenčalo integriran ojačevalni vzorčni krog in resonančni sistem, ko enosmerni vhod električne energije skozi brenča, bo resonančna naprava ustvarila zvočni signal. Spodaj lahko vidimo shemo delovanja aktivnega brenčala: 

../../_images/spNnKiB.jpg

Načelo delovanja pasivnega brenčala je: Ko signal kvadratnega vala prehaja skozi brenčalo, bo njegova resonančna naprava pretvorila vhod signala kvadratnega vala v izhod zvočnega signala. Spodaj je shematični diagram načela delovanja pasivnega piska: 

../../_images/kNHyjjl.jpg

TRANZISTOR

Tranzistor je nekakšna polprevodniška komponenta za krmiljenje toka. Uporablja se za ojačanje šibkega signala za signal z večjo frekvenco. 

Rezultat iskanja slik za tranzistor

Če vnesemo PWM signal, ki ga Micro:bit ustvari neposredno do brenčala, bo ta oddajal slaboten glas. To je zato, ker je pogonski tok vhodno / izhodnih vrat običajno prešibek, da bi neposredno poganjal komponente, kot je brenčalo. Trenutno moramo uporabljati tranzistor za ojačanje toka PMW signala, tako da lahko brenčalo pravilno alarmira.  

PRIMER PROGRAMSKE KODE Z BRENČALOM IN TRANZISTORJEM 

Priključite brenčalo, upor 100Ω (Ohm – enota za električni upor) in tranzistor zaporedno, nato pa se povežite na vrata P0.

../../_images/YTNuh7H.jpg

Končna povezava:

../../_images/iYiZM7O.jpg

Programska koda:

Rezultat:

Zvok, ki ga oddaja zvonec, se spreminja med visoko in nizko frekvenco. In na Micro:bitu lahko vidimo črtni grafikon frekvenc.

 

../../_images/2AJXtVY.gif

VIR:

https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/Starter_Kit/starter_kit_case_09.html

 

Skip to content