• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Delavnica osnove Microbita

Cilj delavnice: Ta delavnica je zasnovana za učence, ki se prvič srečujejo z microbiti. Cilj je spodbujanje tekmovanja med učenci, razvijanje veščin programiranja in ustvarjalnosti ter spodbujanje sodelovanja med učenci.

Delavnica je razdeljena na tri dele: uvod, tekmovanje in zaključek.

 1. Uvod (30 minut):
 • Predstavitev microbita, njegovih funkcij in osnov programiranja (10 minut)
 • Razdelitev učencev v skupine po 2 (10 minut)
 • Praktična vaja: vsaka skupina napiše preprost program za prikaz besedila na LED zaslonu microbita (10 minut)
 1. Tekmovanje (90 minut): Razdelite tekmovanje na tri izzive, vsak izziv traja 30 minut.

Izziv 1: Semafor

 • Naloga: Skupine morajo programirati microbit, da deluje kot semafor (rdeča, rumena, zelena luč) z uporabo LED zaslona in časovnih zamikov.
 • Kriteriji za ocenjevanje: pravilno delovanje semaforja, kreativnost prikaza luči, učinkovitost kode.

Izziv 2: Elektronska kocka

 • Naloga: Skupine morajo programirati microbit, da deluje kot elektronska kocka, ki prikaže naključno število med 1 in 6, ko je naprava pretresena.
 • Kriteriji za ocenjevanje: pravilno delovanje elektronske kocke, kreativnost prikaza številk, učinkovitost kode.

Izziv 3: Sistem za glasovanje

 • Naloga: Skupine morajo programirati dva microbita, enega kot oddajnik in drugega kot sprejemnik. Oddajnik mora omogočiti glasovanje z gumbi A in B, sprejemnik pa mora prikazati skupno število glasov za vsak gumb.
 • Kriteriji za ocenjevanje: pravilno delovanje glasovalnega sistema, kreativnost prikaza rezultatov, učinkovitost kode.
 1. Zaključek (30 minut):
 • Vsaka skupina predstavi svoje rešitve za izzive (15 minut)
 • Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad (10 minut)
 • Povzetek delavnice in povratne informacije učencev (5 minut)

Materiali:

Skip to content