• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

LED

Z funkcijo LED v MakeCode upravljamo z lučkami na Micro:bitu. Na tej povezavi lahko najdete, s katerimi funkcijami upravljamo lučke.

FUNKCIJA PLOT 

  • je številka, ki pomeni vodoravno točko na LED zaslonu (od leve proti desni: 0, 1, 2, 3 in 4).
  • Y je številka, ki pomeni navpično točko na LED zaslonu (od zgoraj navzdol: 0, 1, 2, 3, in 4).

Primer 1:  Ta program vklopi spodnjo desno lučko.

Primer 2: Ta primer je že malce težji,  saj že vsebuje zanko. Plot funkcijo pa lahko uporabimo, da bo nam zasvetil rob okoli robov zaslona Micro:bita. 

FUNKCIJA UNPLOT

Gre za funkcijo, s katero določamo, katero lučko na koordinatah naj izklopi.

Primer 1: Ta program prikaže sliko na LED zaslonu in nato unplot srednjo LED lučko izklopi.

FUNKCIJA BRIGHTNESS

Našim lučkam pa lahko določimo tudi svetlost sijaja z funkcijo Brightness.

Brightness pa predstavlja število, ki predstavlja svetlost LED zaslona Micro:bita od 0 (izklopljeno), do 255 (polna svetlost). 

Primer 1: Program prižge spodnjo desno LED lučko pri 50% svetlosti.

Primer 2: Program vsebuje zanko in plotBrightness funkcijo, da naredi rob okoli robov LED zaslona. 

VIR:

https://makecode.microbit.org/reference/led

 

 

Skip to content