• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Pobiranje diamantov

Pobiranje diamantov

V šolskem letu 2021/22 so učenci 9. razredov, ki so obiskovali izbirni predmet Računalniška omrežja opravili vse učne enote Python islands igre Minecraft education edition. Za končno oceno so morali rešiti naloge v spodaj priloženem svetu. Narediti zaslonske slike izdelkov in jih objaviti na svoji spletni strani. V priloženem svetu ima agent 4 naloge in sicer:

  • pobrati vse zlate kocke
  • pobrati vse diamante v vrsti
  • splezati na vrh drevesa
  • pobrati vse diamante v zemlji

Učenci so dobilo to nalogo za končno oceno pri predmetu Računalniška omrežja. Programirati so morali v jeziku Python.

Rešitve nalog:

https://makecode.com/_JgW68uV6HD2p

Minecraft svet:

rom-ocenjevanje-znanja

Skip to content