• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Od 15. junija do vključno 25. septembra 2020 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

S štipendijami za deficitarne poklice želimo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2020/2021 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Nabor deficitarnih poklicev, za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2020/2021:

kamnosek,

mehatronik operater,

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,

elektrikar/elektrikarka,

avtokaroserist/avtokaroseristka,

pek/pekarka,

slaščičar/slaščičarka,

mesar/mesarka,

tapetnik/tapetničarka,

mizar/mizarka,

zidar/zidarka,

tesar/tesarka,

klepar-krovec/kleparka-krovka,

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,

gozdar/gozdarka,

dimnikar/dimnikarka,

steklar/steklarka,

tehnik/tehnica steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi:

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

  Merila in izbirni postopek:

  Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.
  Za dodatne informacije za prijavitelje smo dosegljivi tudi na naslednjih kontaktih:
  deficitarne@sklad-kadri.si
  01 43 45 897.

                                                                                                                                                  Šolska svetovalna služba

 

 

Skip to content