TEHNIŠKI DAN – OBISK GASILKEGA DOMA IN PREDSTAVITEV POKLICA GASILEC ( oktober 2021 )

V petek, 22. oktobra, smo prvošolci imeli tehniški dan. Odšli smo do gasilskega doma Radlje, kjer so nas gasilci lepo sprejeli in nam predstavili delo gasilcev. 

Spoznali smo, da delo gasilca ni samo gašenje požara, ampak tudi pomoč pri reševanju živali, pomoč ljudem v naravnih katastrofah in drugih nesrečah. Gasilci so nam pokazali svojo zaščitno in reševalno opremo ter nam povedali, da med njihovo osnovno osebno opremo štejejo gasilsko uniformo in čevlje. Povedali so, da pred odhodom na intervencijo “skočijo” v zaščitno obleko, gasilske škornje in si nataknejo gasilsko čelado. Njihovo delo mora biti zelo hitro, spretno in je lahko tudi zelo nevarno. Naučili so nas, kaj vse moramo narediti v primeru požara in kaj vse moramo povedati, ko jih pokličemo na 112. Preizkusili smo se lahko tudi kot pravi gasilci z gašenjem vode iz cevi in imeli smo možnost sedeti v pravem gasilskem avtomobilu.   

Ob tej priložnosti bi se radi vsi še enkrat najlepše zahvalili za njihov čas in trud ter jim zaželeli čim bolj varno delo v svojem poklicu.  

Učiteljice 1. razreda