Učenci 1. triade in 9. razreda se bodo postopno vrnili v šolske klopi

Spoštovani starši!

Vlada RS je sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. Tako je bil sprejet sklep, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje.

Pri izvajanja pouka so v šoli potrebne organizacijske, kadrovske in prostorske prilagoditve v skladu z navodili NIJZ in MIZŠ. Pravila, ki smo jih sprejeli v OŠ Radlje ob Dravi, najdete na spletni strani šole.

Spoštovani starši, dragi učenci,

nekaj navodil, kako bomo v ponedeljek (18. 5.) prestopili šolski prag, boste dobili po elektronski pošti. Veseli smo, da se bomo ponovno srečali, čeprav bo dan v šoli potekal nekoliko drugače. Ker imamo radi izzive, smo prepričani, da bomo skupaj uspešno opravili tudi to nalogo.

Pravilniki:

Lep pozdrav!

Ravnatelj in kolektiv OŠ Radlje ob Dravi