Interesne dejavnosti

Učenci lahko poleg obveznih predmetov izbirajo med paleto raznovrstnih interesnih dejavnosti, za katere se odločajo na podlagi svojih znanj, veščin, interesov in s tem nadgrajujejo svoje znanje.

matematikanoga1legopetkogredka-bkabinet

 

 

 

 

 

Seznam in opise interesnih dejavnosti lahko najdete tukaj.