Seznam izbirnih predmetov

  • Vse šole
  • Šola Radlje ob Dravi
  • Šola Remšnik
  • Šola Vuhred

NIP Šport

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. Neobvezni izbirni predmet šport vključuje…

Preberite več

NIP Nemščina

Nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi. Kot prvi tuji jezik ga govori približno 100 milijonov…

Preberite več

NIP ŠPORT

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem…

Preberite več

NIP UMETNOST

Predmet je namenjen učencem 4., 5., 6. razreda.  Načrtovano število ur je 35, ena ura tedensko.  Predmet poučuje Simona Svanjak. …

Preberite več

NIP TEHNIKA

Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 4., 5. in 6. razredu.  Predmet omogoča učencem…

Preberite več

Tuji jezik angleščina

Kakovostno učenje/poučevanje tujih jezikov v zgodnjem obdobju temelji na razvojnih lastnostih otrok, kot so npr. radovednost, želja po učenju, potreba…

Preberite več