• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Šola v naravi

Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.

V tem šolskem letu organiziramo naslednje oblike šole v naravi:

  • 4. razred: šola plavanja Čatež
  • 6. razred: šola smučanja Rogla

Zakon o osnovni šoli

39.a člen (šola v naravi)

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi.
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

Skip to content