• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Šolska skupnost

Mentorica: Andreja Urh

Učenci preživite v šoli kar precej časa. Pri tem je pomembno, da šolo ne doživljate samo kot nujno zlo, temveč tudi kot kraj novih spoznanj, veselja in prijetnega druženja. Za srečo in zadovoljstvo ni potrebno veliko. Večkrat je dovolj že prijazen pozdrav, nasmeh ali stisk roke.

Naloga šolske skupnosti, torej vseh nas, je ustvariti takšno skupnost, v kateri se dobro počutimo. Kot v vsaki drugi skupnosti, se tudi v šoli pojavljajo problemi. Moramo jih znati prepoznavati, se o njih pogovarjati in jih s skupnimi močmi reševati.

Vzgojno-izobraževalni cilji:

  • aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela;
  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
  • sprotno reševanje problemov, vprašanj in pobud učencev;
  • spremljanje pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na morebitne kršitve;
  • informiranje učencev o svoji dejavnosti preko zapisnikov, oglasnih desk, ustnega poročanja, radia;
  • organiziranje šolskih prireditev in skupnih akcij;
  • oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem.
Skip to content