• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Status športnika in umetnika

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Z dogovorom se učencu prilagodijo zlasti:

  • čas upravičene odsotnosti od pouka in drugih oblik organiziranega dela;
  • obveznosti učenca pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela;
  • načini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti;
  • možnosti za opravljanje predmetnega izpita, če je neocenjen iz posameznih predmetov.

Šola učencem s statusom vrhunskega športnika ali vrhunskega mladega umetnika lahko dodatno zagotavi pogoje za izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim nudi različne oblike individualne pomoči. Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. V dogovoru se lahko posebej opredeli obiskovanje pouka in drugih dejavnosti; načini in roki za ocenjevanje znanja; obveznosti za uresničevanje pravic udeležencev (učenci, starši, razrednik, učitelji in vodstvo šole).

Pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene in podpiše ob vročitvi odločbe.

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (športnik, umetnik) 2018-19

Vloga za dodelitev statusa

Skip to content