Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (športnik, umetnik) 2018-19