Učenje ulomkov z Micro:bitom

Micro:bit smo programirali tako, da je prikazal ulomke 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 in 5/5. Čeprav smo učenci 4. razreda in se nas je večina z Micro:bitom srečala prvič, nam je v eni šolski uri vsem uspelo dokončati program. Igro bi lahko nadgradili tako, da bi naključno prikazovala ulomke, naša naloga pa bi bila da bi z zaporednim pritiskanjem na gumb A vnesli ustrezen števec ulomka.