• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Bralna pismenost

vodja: Manica Mihelič

»Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si!«

(Francois Mauriac, francoski pisatelj in Nobelov nagrajenec za književnost l. 1952)

 

Branje je ena od pomembnih dejavnosti, ki gradi naš značaj, nam pomaga pri (so)čustvovanju, odnosih z ljudmi in nas v življenju usmerja. Čim več brati in gojiti primeren odnos do knjige je že od nekdaj eden od šolskih ciljev. Zadnja leta pa se tudi v Sloveniji srečujemo z velikim upadom bralcev. Z različnimi raziskavami je bilo ugotovljeno tudi, da so otroci veliko manj bralno pismeni, kot so bili.

Prav v zvezi s tem smo se na naši šoli odločili, da pričnemo sodelovati v projektu Bralna pismenost (izvajamo ga že od leta 2014). Privzgojiti ljubezen do branja še vedno ostaja eden od bistvenih šolskih ciljev, v našem projektu pa smo si zastavili nekoliko natančnejše, drugačne cilje, npr.:

-da čim več učencev tekoče bere (velja predvsem za 1. triado);

-seznaniti učence z bralnimi strategijami, ki jih bodo znali tudi uporabljati;

-natančnost pri branju navodil;

-da bodo učenci znali samostojno delati (tudi z daljšim) besedilom.

V projekt smo vključeni vsi učitelji in se izvaja pri vseh predmetih. Ne smemo pa pozabiti bistvenega: dober bralec ne nastane čez noč, ampak se gradi leta! Verjamemo, da bomo tudi z našim projektom pripomogli k večji bralni pismenosti na OŠ Radlje. Če se nekoliko poigramo z zgornjim citatom: če razumeš, kaj prebereš, potem si bralno pismen!

 

Skip to content