• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Inovativna pedagogika 1:1

Inovativna pedagogika 1:1

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

 

 

Digitalne kompetence

Glagoli digitalne Bloomove taksonomije

Povezave:

 

Koordinator: Boštjan Ledinek