• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Kakovost za prihodnost VIZ

vodja: Valerija Tertinek

V šolskem letu 2010/2011 se je OŠ Radlje ob Dravi vključno z obema podružnicama vključila v projekt SIQ, v okviru katerega si prizadeva biti čim bolj kakovostna šola. V tem času je pridobila nov logotip šole, maskoto Petko ter oblikovala vizijo »Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje.«

V šolskem letu 2016/2017 se je projekt sicer zaključil, vendar si bomo tako interni tim za kakovost kot tudi vsi zaposleni še vedno prizadevali za ohranjanje kakovostnega delovanja zavoda tudi v prihodnje.

Med letom se bodo še vedno izvajale notranje presoje med zaposlenimi, iskali se bodo primeri dobrih praks, ki bodo izpostavljeni na pedagoških konferencah. Na vsaki dve leti izvajamo tudi ankete zadovoljstva, ki jih izpolnjujejo starši, učenci, tehnično osebje in zaposleni. Rezultate, ki prikazujejo zadovoljstvo vseh udeležencev ankete, si je mogoče ogledati tudi na šolski spletni strani pod zavihkom Šola – Kakovost.

Glavni cilj, ki smo si ga zadali vsi zaposleni na OŠ Radlje ob Dravi, je ta, da bi bila naša šola tudi v prihodnje kakovostna, zanimiva in prijazna.

Skip to content