• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

proSTEMgirls Erasmus+ KA229

proSTEMgirls Erasmus+ KA229

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Koordinator: Boštjan Ledinek

Trajanje: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Sredstva 28.750 € (http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/10/Sklep_KA229_2019.pdf)

 

Povzetek projekta

Glavni namen projekta proSTEMgirls je spodbujanje deklic (žensk) za interdisciplinarno sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths). S projektom želimo povečati delež deklic (žensk) v STEM interesnih dejavnostih in izbirnih predmetih na obeh sodelujočih šolah in širše ter tako spodbujati enakost med spoloma. Za dosego tega cilja bomo skupaj z učenkami izdelali vsaj tri vodene učne enote, ki bodo uporabne v širšem evropskem prostoru oz. globalno (uporaba kratice STEM breza A, ker je ta globalno bolj prepoznavna), s čimer bomo podprli učinkovite uporabe digitalnih tehnologij na področju izobraževanja.

Več si lahko preberete tukaj: http://prostemgirls.eu/

Vse udeležence bomo opolnomočili za osnovno delo z micro:biti, pri čemer bodo še posebej izpostavljene možnosti praktične uporabe micro:bitov za reševanje problemov iz vsakdanjega življenja. S tem bomo skušali zmanjšati razlike med spoloma pri dostopu in uporabi digitalnih tehnologij ter študiju in zaposlovanju žensk na področju IKT na dolgi rok. Micro:bit je relativno nov učni pripomoček, ki je izjemno uporaben za učenje digitalne kompetence programiranja in interedisciplinarnega dela na področju STEM, s čimer omogoča uporabo digitalne tehnologije na kreativne, sodelovalne in učinkovite načine. Zaradi svoje zasnove, ki združuje virtualni svet programiranja in realni svet interakcije s človekom, na enostaven način omogoča interdisciplinarno sodelovanje na področju STEM, kar prispeva k višji kakovosti izobraževanja in usposabljanja. Z namenom še bolj razširiti uporabnost micro:bita, bomo izdelali več uporabnih izdelkov, ki bodo vključevali elemente, oblikovane v okolju za 3D modeliranje Google Sketchup ali 2D InkScape ter kasneje razrezane oz. gravirane z lasersko gravirnim strojem. Izdelke bomo skozi proces načrtovanja in izdelave izpopolnjevali in nadgrajevali. Naš cilj je, da z njimi ustvarimo dodano vrednost s prodajo na trgu, s čimer bomo spodbujali podjetniško miselnost, kritično mišljenje in kreativnost vseh sodelujočih. Zastavljene cilje nameravamo doseči s projektnim pristopom, v okviru katerega bomo izdelali več praktično uporabnih izdelkov in učnih pripomočkov. Poudarek bo na reševanju problemov iz vsakdanjega življenja in snovanju uporabnih rešitev. Večino učnega procesa bomo izpeljali s problemskim učenjem v obliki projektnega dela.

V mobilnosti bo sodelovalo 12 učenk iz Srbije in Slovenije, starih med 10 in 14 let. Med samim izvajanjem dejavnosti povezanih s projektom pa nameravamo vključiti še vsaj enkrat toliko učenk in učencev na obeh šolah. V projekt bo vključen širši tim za izvedbo, v sestavi petih učiteljic in dveh učiteljev iz Slovenije ter treh učiteljic iz Srbije. Ekipo smo izbrali glede na interes posameznikov in potrebe projekta, pri čemer smo skušali pokriti čim več predmetnih področij. Sodelovali bodo tudi zunanja podjetja in sodelavci, ki so strokovnjaki za posamezna področja. V okviru izmenjave ter v vmesnem obdobju nameravamo izdelati več praktično uporabnih izdelkov za vsakdanjo rabo, pripomočke za učenje in igrače. Doseči želimo tudi medkulturno povezovanje, učenje jezika, navezovanje stikov in prijateljstev. Izdelali bomo tri vodene učne enote za izdelavo uporabnih izdelkov, ki vključujejo micro:bit, 3D oz. 2D modeliranje za namen laserskega razreza ali graviranja. Vsa gradiva bodo objavljena na portalu eTwinning v okviru projekta proSTEMgirls (ID 192164) in na spletni strani projekta http://www.prostemgirls.eu/. S projektom nameravamo nadaljevati tudi po izteku prvega leta. Primarni jezik za komunikacijo bo angleščina. Učenke iz Slovenije bodo poleg druge kulture in jezika imele priliko spoznati tudi njim nepoznano pisavo cirilico. Razvoj digitalnih kompetenc na področju STEM dolgoročno koristi vsem sodelujočim pri vključevanju v digitalno okolje današnje družbe. Obe šoli bosta pridobili nove izkušnje na področju vodenja in izvajanja tovrstnih mednarodnih partnerskih projektov.

Rezultate projekta nameravamo predstaviti v lokalnih medijih, na portalu eTwinning, šolskih spletnih straneh, na mednarodni konferenci Vivid 2020 in drugih konferencah za izmenjavo inovativnih učnih praks. S pomočjo lokalne televizije KTV Dravograd, s katero že nekaj let redno sodelujemo, bo nastal videoposnetek, ki bo na kratko predstavil naše dosežke. Objavljen bo na kanalu KTV Dravograd pod naslovom “Šola da se ti zrola”. Vabljeni k ogledu našega zadnjega videa (http://y2u.be/IQ_gKdSzqyg), ki slikovito prikazuje naše trenutne izkušnje in znanje. S pomočjo portala eTwinning bomo k sodelovanju poskusili pritegniti več šol, saj je naš cilj v prihodnje projekt nadgraditi in razširiti. V ta namen smo že kreirali eTwinning projekt z naslovom proSTEMgirls (ID 192164).

Mentorji na OŠ Radlje ob Dravi:

 • Boštjan Ledinek
 • Tina Cigler
 • Adela Klemenc
 • Vesna Turičnik
 • Špela Rus,
 • Damjan Osrajnik

Mentorji na Elementary school Branko Radicević:

 • Bojana Matejić
 • Miljana Radosavljević
 • Nataša Miletić

Skupne aktivnosti

 • Oblikovanja logotipa proSTEM girls
 • Izdelava šablon za pisanje za prvošolce
 • Sodelovanje na globalnem natečaju Do your bit (https://microbit.org/do-your-bit/)
 • Izdelava raznih učnih pripomočkov za vrtec in šolo
 • Izdelava ohišij za Micro:bite
 • Izdelava novoletnih okraskov
 • 3D modeliranje srčkov in rožic
 • Izris in izdelava personaliziranih bralnih ravnilc
 • Izdelava aplikacije z uporabo micro:bita za predšolske otoke
 • Priprava darilc za materinski dan
 • Izdelava kotomera iz vezane plošče
 • Načrtovali bomo skupni izdelek, pametno hišo, ki bo vključevala micro:bit, led diode, zvočnik, stikala,..
 • zdelava sponk za lase, zapestnice, verižic za valeto, spominska darilca
 • Robotski ples, izdelava ohišij, programiranje
 • Programiranje v igri Minecraft Education Edition
 • Virtualna mobilnost na portalu eTwinning

Spodaj si lahko ogledate, kaj zmore laserski gravirni stroj, ki smo ga dobili v okviru projekta:

https://www.youtube.com/watch?v=8U9ooZxmjRQ

Aktivnosti v Sloveniji:

 • Obisk podjetja Stroka.si
 • Obisk sejma Feel The Future (pogojno)
 • Obisk podjetja DBK, ogled in preizkus laserja
 • Obisk NT konference (pogojno)
 • Snemanje oddaje “Šola da se ti zrola”, KTV Dravograd

Mobilnosti:

 • 27. 10.  – 30. 10. 2019: Uvodni sestanek v Beogradu
 • 13. 1. – 18. 1. 2020: 7 učenk iz Beograda potuje v Radlje ob Dravi
 • 20. 4. –  25. 4. 2020: 7 učenk iz Radelj ob Dravi potuje v Beograd
 • 25. 5. – 31. 5. 2020: Zaključna evalvacija v Radljah ob Dravi

Med obiski boste sodelovale pri pouku in tako spoznale kako potekajo dejavnosti na obeh šolah. Prenočile boste pri vrstnicah doma. S tem boste spoznavale druge navade, običaje in jezik. Komunicirati bomo skušali v angleškem jeziku, veliko z uporabo portala eTwinning.

Uradna stran šole Elementary school Branko Radicević:

ПОЧЕТНА

Facebook stran šole Elementary school Branko Radicević:

https://www.facebook.com/osbrankoradicevicnbg/

Kdo lahko potuje?

Prvi in glavni kriterij bo zavzetost za delo, št. ur prisotnosti na interesni dejavnosti, šele nato bomo preverjali zmožnost komunikacije, uspešnost pri programiranju,…

Nekaj primerov uporabe microbita:

Več podrobnosti o razpisu v letu 2019:

Erasmus+ KA229 proSTEMgirls

Skip to content