• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

rs ministrstvo                           evropska unija

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. 9. 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto učitelja slovenščine. Na razpisu smo bili uspešni in 1. 12. 2016 zaposlili učiteljico začetnico, ki bo pri nas do 31. 7. 2017. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z nami sklenila novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 1. 2018.

V okviru projekta smo zaposlili profesorico slovenščine, Katjo Tomažič.

Učiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Vključevala se bo v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z učenci in se navajala na samostojno opravljanje učiteljskega poklica pod vodstvom dodeljenega mentorja.
Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki bo vsebovalo sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh.

Opis dejavnosti Katja Tomažič

Končno poročilo o projektu – Katja Tomažič

Skip to content