UPORABA MICRO:BITA PRI POUKU SLOVENŠČINE

Razred: 6. a

Učna snov: spreganje glagola (vaje, utrjevanje)

Cilji učne ure:

 • utrjevanje glagola;
 • spreganje glagola: 1. oseba, 2. oseba, 3. oseba;
 • glagolski čas: sedanjik;
 • število: ednina, dvojina, množina;
 • razvijanje digitalne veščine učencev, pridobljene s pomočjo uporabe micro:bitov;
 • spodbujanje ustvarjalnega učenje.

Učenke 6. razreda, ki sodelujejo v projektih  Girls in ICT 2019 in Micro:bit na šoli, so v okviru dodatnega pouka z mikrokrmilniki micro:bit sprogramirale spreganje glagolov. Izbrale so 10 glagolov, ki so se naključno (ob tresenju) prikazovali na micro:bitu. Program so sprogramirale tako, da so s pritiskom na tipko A določile 1. osebo,  s tipko B 2. osebo in s tipkama A+B 3. osebo. V primeru pravilne rešitve se je na zaslonu prikazal smeško, v nasprotnem primeru pa žalosten obraz.

Učenke so na ta način razvijale digitalne veščine, se učile programiranja in logike, hkrati pa so utrjevale slovnico: glagol, glagolski čas, glagolsko število in osebo. Menim, da je tako pridobljeno znanje oz. utrjevanje učnih vsebin izjemno poglobljeno.

Micro:bite smo uporabili tudi pri pouku slovenščine, in sicer kot nadgradnjo utrjevanja učne snovi. Učenci so individualno ali v paru s pomočjo micro:bitov ponavljali spreganje glagola, tako da so določali pravilno glagolsko osebo.

Uporaba micro:bitov se je izkazala za izjemno uspešno popestritev utrjevanja snovi in spodbujanja kreativnega učenja. Večina učencev je tudi izrazila zanimanje za samostojno delo/programiranje z micro:biti.

Možnosti uporabe micro:bitov pri pouku slovenščine ( za osvajanje nove učne snovi in utrjevanja le te):

 • glagolski vid (dovršni/nedovršni glagoli; 8. razred);
 • predlogi s/z; k/h (6.-9. razred);
 • spol in število samostalnika (5., 6. razred);
 • vrste pridevnika (5.-9. razred);
 • členek, medmet, veznik (9. razred) …

Boštjan Ledinek in Adela Klemenc