Ustvarjalne delavnice

Pri interesni dejavnosti Ustvarjalne delavnice, kjer so prisotni učenci od 1. do 4. razreda, smo si kot prvo nalogo zadali izdelavo igralnih kart za igri Spomin in Črni Peter. Najprej si je vsak učenec izrezal karte iz tršega papirja, nato pa je nanje z barvicami ali flomastri naslikal poljuben motiv. Karti sta si po dve enaki med seboj. Karte smo nato plastificirali, da bodo dalj časa obstojne. Učencu so si sami izdelali tudi kuverto, kamor bodo igralne karte shranjevali. Za zaključek so se učenci pomerili v igrah s svojimi kartami.