• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Razvojna naloga: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Razvojno nalogo je vodil Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Kaj je šola pridobila oz. kako smo lahko te veščine uporabili pri pouku:

  • Učitelji smo razvijali formativno spremljanje, ki smo ga lahko in ga še vpeljujemo v pouk.
  • Vključevali smo in vključujemo učence v  sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
  • Poglobili smo se v to, da vidimo in slišimo vsakega učenca, spodbujamo medsebojno sodelovanje ter želimo s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje).
  • Razvojna naloga nas je usmerjala v to, kako ustvariti učno okolje, v katerem se vsi učenci počutijo sprejete, vključene in lahko razvijajo svoje potenciale.

V času trajanja tri letnega projekta smo kot 6-članski tim aktivno sodelovale, spremljale in pridobile kar nekaj pozitivnih izkušenj. Ker pa je bilo prvo leto v znamenju korone in dela na daljavo, smo v tistem času pogrešale konkretnejše sodelovanje s strani Zavoda – več srečanj, povratnih informacij in usmerjenega vodenja s strani Zavoda.

 

Skip to content