• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Videonadzor

OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obveščamo vas, da se na območju Osnovne šole Radlje ob Dravi izvaja videonadzor. Videonadzor izvaja Osnovna šola Radlje ob Dravi, ki jo zastopa dr. Damjan Osrajnik. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju Osnovne šole Radlje ob Dravi. Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. 028879572 ali po elektronski pošti info@osradlje.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo do 14 dni. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Katja Tretjak, univ. dipl. prav., zaposlena v Center za pravno pomoč d. o. o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, dosegljiva na tel. št. 031-581-444 oz. prek e-pošte katja@czpp.si.

Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Obrazložitev zakonitih interesov: upravljavcu osebnih podatkov je v interesu, da se učenci, zaposleni in obiskovalci zavoda počutijo varne, saj je videonadzor uveden zaradi varovanja ljudi in premoženja. Z uvedbo videonadzora se preprečuje vandalizem, kraje, z namenom varovanja ljudi in premoženja pa se nadzoruje tudi vstop in izstop oseb iz zavoda.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora, se srečuje ravnatelj in/ali od njega pooblaščena oseba, izvajalec videonadzornega sistema Boštjan Ledinek, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni/je mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek, omejitev ali izbris osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov prek elektronskega naslova: info@osradlje.si.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: info@osradlje.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Skip to content