VODIČ ZA STARŠE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Spoštovani starši!

Vesela sem, da ste včeraj poslušali moje predavanje. Obljubila sem vam, da na naši spletni strani objavim pomembne datume in internetne strani, ki vam bodo v pomoč pri vpisu v srednje šole. 

Nekaj pomembnih datumov za vpis v srednje šole: 

12.2. in 13.2.2021 : INFORMATIVNI DAN

do 2.4.2021 : VPIS V SREDNJE ŠOLE

do 8.4.2021 : JAVNA OBJAVA STANJA PRIJAV

22.4.2021: PRENOSI PRIJAV

21.5.2021: OMEJITEV VPISA

16.6.-21.6.2021: PRINAŠANJE DOKUMENTOV IN VPIS v  SŠ (do 14. ure) 

Nekaj  pomembnih internetnih strani:                      

VPIS V SREDNJE ŠOLE (vpisni pogoji, razpis za vpis, stanje prijav, omejitev vpisa, spodnje meje točk pri omejitvi …)

www.mss.gov.si/delovna področja/srednjesolsko izobrazevanje/vpis v srednje sole

SEZNAM SREDNJIH ŠOL

www.dijaski.net/seznam srednje sole

SEZNAM VISOKIH ŠOL

www.dijaski.net/seznam visoke sole

Pripomoček za izbiro poklica (spoznavanje poklicev in poti izobraževanja)

www.mojaizbira.si  

ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije www.sklad­-kadri.si/kadrovske 

Državne štipendije  www.mddsz.gov.si 

Zoisove štipendije www.sklad-kadri.si/zoisove štipendije

Šolska svetovalna služba:

Alenka Grubelnik