Zadnji šolski dan

Zadnji šolski dan bomo zaključili ob 12. uri. Vsi prevozi so naročeni ob 12.15 uri.

Vsem želimo mirne in sproščene počitnice.

kolektiv OŠ Radlje ob Dravi