Zaključno druženje z varovanci VDC Muta

“Nič posebnega se ni spremenilo, le moj odnos in s tem se je vse spremenilo.”

V sredo, 19. 6. 2019, smo z igrami, zabavo, smehom in komaj pričakovanimi palačinkami zaključili naše celoletno sodelovanje z varovanci VDC Muta. Delavnic se je aktivno udeleževalo enajst otrok od 2. do 4. razreda. Kaj smo se preko teh delavnic naučili, nam pokažejo priložene fotografije.