• 02 88 79 572
 • info@osradlje.si

Zlata pravila uporabe tablice

Zlata pravila uporabe tablice

Zlata pravila uporabe tablice so sestavni del pogodbe o najemu računalniške opreme. Najemnik s podpisom pogodbe izrecno izjavlja, da je prebral Zlata pravila uporabe tablice, ki so sestavni del te pogodbe, ter da je z njimi v celoti seznanjen. Zlata pravila uporabe tablice veljajo skupaj s pravilniki OŠ Radlje ob Dravi.

Zlata pravila sestavljajo spodnja poglavja:

1. Tehnično vzdrževanje

 1.  Redno vzdržuj svojo tablico. Tablica naj bo čista, čisti jo samo s krpico in ne uporabljaj čistil.
 2.  Baterija v tablici mora biti vedno napolnjena.
 3.  Bodi pozoren, kako ravnaš s polnilnim USB kablom.
 4.  Tablica mora biti vedno pripravljena za delo pri pouku.
 5.  Redno posodabljaj sistem in aplikacije na tablici, če imaš administratorski dostop. Če tega dostopa nimaš, opozori administratorja, da je treba tablico posodobiti.

2. Skrbnost dobrega gospodarja

 1.  Pazi, da tablice fizično ne poškoduješ.
 2.  Pazi, da tablice ne poliješ s tekočinami.
 3.  Na tablico ne polagaj drugih stvari.
 4.  Po tablici tipkaj s prsti ali uporabljaj pisala, ki so temu namenjena.
 5.  Ko tablice ne uporabljaš, jo shrani na varno mesto.
 6.  Tablice v šoli ne puščaj brez nadzora.
 7.  Ko daš tablico v torbo, tablico zaščiti s primernim ovitkom.
 8.  Odgovorno ravnaj s torbo, ko je tablica v njej.

3. Odgovorna uporaba

 1.  Spoštuj spletni bonton! Česar ne želiš, da drugi storijo tebi, tudi ti ne stori drugim.
 2.  Nadlegovanje prek interneta je nedopustno! Staršem in učiteljem povej, če te kdo nadleguje prek spleta ali če naletiš na neprimerno vsebino!
 3.  Gesla so skrivnost! Pogosto jih spreminjaj in nanje ne pozabi.
 4.  Če boš ustvaril svoj Apple ID, ne pozabi gesla in odgovorov na kontrolna vprašanja.
 5.  Nastavi PIN kodo za vstop v tablico. PIN kodo ali spremembo PIN kode sporoči učitelju računalništva.
 6.  Na spletu ne izdajaj svojih osebnih podatkov, niti podatkov svojih staršev! Ne objavljaj zasebnih fotografij, niti fotografij svojih prijateljev!
 7.  Ne snemaj in ne fotografiraj sošolcev in učiteljev brez njihovega soglasja.
 8.  Omeji sodelovanje na socialnih omrežjih (Facebook in podobna) in tablico uporabljaj za pridobivanje in utrjevanje znanja.
 9.  Naj te tablica ne omejuje pri pridobivanju znanja s tem, da bi počel stvari, ki ne sodijo k pouku.

4. Kam po pomoč?
Če imaš težave z uporabo tablice, ti lahko pomagajo učitelji. V primeru večjih težav se obrni na učitelja računalništva na OŠ Radlje ob Dravi.

Skip to content