• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Zlata pravila uporabe tablice

Zlata pravila uporabe tablice

Zlata pravila uporabe tablice so sestavni del pogodbe o najemu računalniške opreme. Najemnik s podpisom pogodbe izrecno izjavlja, da je prebral Zlata pravila uporabe tablice, ki so sestavni del te pogodbe ter da je z njimi v celoti seznanjen. Zlata pravila uporabe tablice veljajo skupaj s pravilniki OŠ Radlje ob Dravi.
Zlata pravila sestavljajo poglavja:

  1. tehnično vzdrževanje,
  2. skrbnost dobrega gospodarja,
  3. odgovorna uporaba,
  4. Kam po pomoč.

1. Tehnično vzdrževanje
1. Redno vzdržuj svojo tablico. Tablica naj bo čista, čisti jo samo s krpico in ne uporabljaj čistil.
2. Baterija v tablici mora biti vedno napolnjena
3. Bodi pozoren kako delaš s priključnim USB/polnilnim kablom.
4. Tablica mora biti vedno pripravljena za delo pri pouku.
5. Redno posodabljaj sistem in aplikacije na svoji tablici, če imaš administratorski dostop. V kolikor tega dostopa nimaš, opozori administratorja, da je potrebno tablico posodobiti.

2. Skrbnost dobrega gospodarja
1. Pazi da je fizično ne poškoduješ.
2. Pazi, da tablice ne poliješ s tekočinami.
3. Na tablico ne polagaj drugih stvari.
4. Po tablici piši s prsti ali pisali, ki so namenjena za uporabo na tablici.
5. Ko tablice ne uporabljaš, jo shrani na varno mesto.
6. Tablice v šoli ne puščaj brez nadzora.
7. Ko daš tablico v torbo, tablico zaščiti s primernim ovitkom.
8. Odgovorno ravnaj s torbo, ko je tablica v torbi.

3. Odgovorna uporaba
1. Spoštuj spletno etiko oz. bonton! Česar ne želiš, da drugi storijo tebi, tudi ti ne naredi drugim.
2. Nadlegovanje preko interneta je nedopustno! Staršem in učiteljem povej, če te kdo nadleguje preko spleta ali če naletiš na neprimerno vsebino!
3. Gesla so skrivnost! Pogosto jih spreminjaj in ne pozabi na geslo.
4. Če boš ustvaril svoj Apple ID ne pozabi gesla in kontrolnih vprašanj.
5. Nastavi PIN za vstop v iPad. PIN ali spremembo PINa sporočiš računalnikarju.
6. Na spletu ne izdajaj svojih osebnih podatkov, niti podatkov svojih staršev! Ne objavljaj svojih zasebnih fotografij, niti fotografij svojih prijateljev!
7. Ne snemaj in ne fotografiraj sošolcev in učiteljev brez njihovega soglasja.
8. Omeji sodelovanje na socialnih omrežjih (FB in podobna) in tablico uporabljaj za pridobivanje in utrjevanje znanja.
9. Naj te tablica ne omejuje pri pridobivanju znanja, s tem da bi počel stvari, ki ne sodijo k pouku.

4. Kam po pomoč?
Če imaš težave z uporabo tablice ti lahko pomagajo učitelji, za večje težave se obrni na učitelja računalništva na OŠ Radlje ob Dravi.

Skip to content