Zlata pravila uporabe tablice

Zlata pravila uporabe tablice Zlata pravila uporabe tablice so sestavni del pogodbe o najemu računalniške opreme. Najemnik s podpisom pogodbe izrecno izjavlja, da je prebral Zlata pravila uporabe tablice, ki so sestavni del te pogodbe ter da je z njimi v celoti seznanjen. Zlata pravila uporabe tablice veljajo skupaj s pravilniki OŠ Radlje ob Dravi. … Nadaljujte z branjem Zlata pravila uporabe tablice