• 02 88 79 572
  • info@osradlje.si

Značka CodeWeek šola

Značka CodeWeek šola je bila lansirana v 6 pilotnih državah: Franciji, Grčiji, Italiji, Nizozemski, Sloveniji in Španiji. Značka Code Week šola bo šolam iz šestih pilotnih držav podelila oznako odličnosti Code Week, ki velja dve šolski leti. Značka Code Week School je pobuda, ki jo je predlagala skupnost Code Week.

Koordinator: Boštjan Ledinek

Trajanje: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

https://codeweek.eu/

https://blog.codeweek.eu/eu-code-week-is-piloting-its-school-label/

Značko Code Week bomo podelili izjemnim šolam, ki sodelujejo v Code Weeku v pilotnih državah. Šola Code Week je v preteklih letih prispevala h Code Weeku z organizacijo visokokakovostnih aktivnosti Code Week. Šola ima izdelan načrt za vključitev računalniškega razmišljanja* v šolski kurikulum z organizacijo dejavnosti tedna kodiranja, usposabljanjem učiteljev in ozaveščanjem o pomenu poučevanja kodiranja in računalniškega razmišljanja. Šolska oznaka Code Week služi tako za nagrajevanje tistih šol, ki so se trajno zavezale Tednu kodiranja in ki so pripravljene podpreti lokalni razvoj.

Pogoji za pridobitev značke:

– Vsaj 5 % pedagoškega osebja šole bo v letih 2023 in 2024 prispevalo k dejavnostim v okviru značke Code Week šola.

– Organizirali smo vsaj 6 visokokakovostnih aktivnosti Code Week v enem od prejšnjih dveh šolskih let: 2020/2021 in/ali 2021/2022, ki ustrezata dvema preteklima izdajama Code Week: 2020 in 2021.

– Nadaljujte z aktivnostjo dve študijski leti (2022/2023 in 2023/2024), potem ko prejmete oznako, tako da ustvarite dvoletni načrt, ki podrobno opisuje integracijo kodiranja in računalniškega razmišljanja v učnem načrtu in prispevek k Code Week .

Skip to content