Petka ključavnica na PIN

PROGRAMSKA KODA ZA PETKO KLJUČAVNICO NA PIN: 

1. KORAK

Podamo v blokec ˝On start˝ spremenljivko pin. Pod to spremenljivko pa dodamo še spremenljivko, ki ji damo ime ˝zaklenjeno˝ in to nastavimo na ˝false˝, saj je škatla na začetku odklenjena.

2. KORAK

Nastavimo gumba A in B. V gumb A vstavimo spremenljivko pin tako, da uporabimo blokec ˝join˝ , ki ga najdemo med TEXT. Ponastavimo tako, da bo gumb A vseboval število 1 za našo pin kodo. Ko smo nastavili spremenljivko na 1, dodamo samo še ˝call zakleni˝ . Gumb B naredimo po istem postopku kot pa gumb A, razen ko ponastavljamo, moramo podati število 0, tako da gumb B vsebuje število 0.

3. KORAK

Vstavimo funkcijo ˝zakleni˝. Najprej dodamo prvi if stavek, s katerim določimo dolžino pina (length of pin = 5). Dodamo drugi if stavek, kjer določimo da se škatla zaklene, tako nastavimo spremenljivko ˝zaklenjeno˝ na ˝true˝. Dodamo še tretji if stavek, v katerega pa dodamo novo spremenljivko ˝pin_za_odklenit˝ = ˝pin˝. Nato v zadnji if stavek dodamo spremenljivko servo P0 s kotom, ki ga nastavimo na 0, ker je ključavnica odklenjena. Nato dodamo lučke, v katere narišemo odklenjeno ključavnico. Podamo še pavzo na 1000 (ms) in ponovno nastavimo spremenljivko ˝zaklenjeno˝ na ˝false˝.

4. KORAK

Pod prvi ˝else˝stavek dodamo ikono, ki nam bo povedala, da smo vnesli napačno geslo. Podamo spet pavzo 1000 (ms) in še ˝clear screen˝, da lahko ponovno vnesemo pravilno kodo.

5. KORAK

V drugi ˝else˝stavek pa najprej dodamo ponovno servo P0, ki mu tokrat kot nastavimo na 180 stopinj, da se lahko ključavnica odklene ali zaklene. Podamo spremenljivko ˝pin_za_odklenit˝ na ˝pin˝ in dodamo še lučke, s katerimi narišemo zaklenjeno ključavnico. Vstavimo pavzo 1000 (ms) in zatem ˝clear screen˝. Vnesemo spremenljivko pin, da lahko uporabnik napiše pin in zatem vstavimo spremenljivko ˝zaklenjeno˝ na ˝true˝, da se ključavnica zaklene.

6. KORAK

Kot zadnji korak pa vstavimo samo še blokec gumba A+B, v katerega pa vstavimo ˝show string˝VNESI PIN˝˝, da lahko uporabnik vnese svoj pin in si odklene ključavnico. Dodamo samo še spremenljivko pin.